7186915481

Erityispyynnöstä on suunnitteilla vielä yksi Työmetodiseminaari III. Uni. Johdanto. Metodiseminaarin I tai II käyneillä on mahdollisuus osallistua. Kokouspäivät ovat 19.-20.6. (Helsingissä), ja 6-9.8. (Oulussa). Lisätietoja: lars@ehnberg.net

226-672-6711

C.G. Jung loi viime vuosisadalla teorian että molemmilla sukupuolilla on psyykeenosa joka on vastasukupuolinen, Anima/Animus. Teoria on näyttäytynyt hyvin auttavaksi yrittäessä esimerkiksi psykoterapiassa ymmärtää ja auttaa sukupuolisuuden ja parisuhteen rakenteita sekä kehitysprosesseja. Ajankohtainen aivotutkimus näyttää olevan kiivaassa keskustelussa onko ylipäätään todettavissa sukupuolieroja ja jos niin mitkä olisivat selviä eroja. Tutkimukset ja tilastotieteelliset tulokset, toisaalta tukevat että suurimmalla osalla yksilöitä on myös vastakkaisen sukupuolen sukupuolispesifisiä ilmiöitä aivoissaan (esimerkiksi Joel, Daphna et al: Sex beyond the genitalia, PNAS vol 112, no. 50, 15468-15473). Tähän kriittistä ja vastakkaista näkemystä löytyy myös, jossa väitetään että toisin tehdyt tutkimukset taas puoltavat yleistä näkymää että aivot olisivat hyvin sukupuolellisia (esimerkiksi Marco del Giudice et al.: Joel et al.’s method systematically fails to detect large, consistent sex differences, PNAS vol 113, no.14). Analyyttisen psykologian Anima/Animus-käsitteestä voin helppolukuisina ja käytännönläheisinä suositella: Sanford, J.A.: Invisible Partners. How the Male and Female in Each of us Affect affects our Relationships. New York, 1980, Paulist press (käännös Osynliga Partners, 1993, CJP, Solna); Guggenbühl-Craig, A.: Marriage: Dead or Alive, Dallas Texas, 1977 (alkup. Die Ehe ist tot – Lang lebe die Ehe!, Zürich 1976,1980); ja Edward Westermarkin sosiaaliantropologinen työ Avioliiton historia, on kenttätutkimuksineen ja teoriallaan erilaisuuden ja samankaltaisuuden balanssista edelleen tärkeä perusteos lajimme sukupuolikuvista, ja teoria vahvistettu moderneissa tutkimuksissa.

517-266-7080

Uniseminaari 3X2 pv toteutuu su-ma 13-14.8, ma-ti 28-29.8. ja la-su 9.-10.9.
Sitova ilmoittatuminen oli 4.8. mennessä, ja vielä kysyä vapaata paikkaa. Lisätietoja: alasivu Koulutus/Ilmoittautuminen, ja lars@ehnberg.net . Huom. Lentäen ja junalla tulevat kannattaa elokuussa käyttää Pasilan sijasta Päärautatieasemaa ja ottaa raitiovaunu 9 pohjoiseen päin.

(505) 334-9809

Ilmoittautumisaika on viimeistään 7.9.2016 mennessä. Minimimäärä osallistujia on jo (18.8.) koossa, joten seminaari toteutuu.  Seminaariin tulossa olevat pitkämatkalaiset saavat ennakkotiedon  ja voivat aikaisilla matkalippuvarauksilla löytää edullisempia matkavaihtoehtoja. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voi vielä kysyä mahdollisia vapaita paikkoja. Tervetuloa!

(601) 446-6735

3X2pv.  Lokakuun viikonloput la-su 1.-2., 15.-16., ja 29.-30.. Kuvatyön materiaalin kanssa työskentelemisestä syvyyspsykologisesti, diagnostisesti ja psykoterapeuttisesti.  Kuvan huolellinen ymmärtäminen. Lisätietoja alasivulla Koulutus/Ilmoittautuminen, lisätietoja.

9203828401

2X2pv.  23.-24.1. ja 6.-7.2. 2016.  Symbolisen ja teksti/kertomusmateriaalin kanssa työskentelemisestä poikkitieteellisesti, diagnostisesti ja psykoterapeuttisesti.  Sadun huolellinen ymmärtäminen. Lisätietoja alasivulla Koulutus/Ilmoittautuminen, lisätietoja.

Analyyttisen psykologian peruskurssi syksy 2015

Poikkeavasti voin järjestää jo syksyllä uuden analyyttisen psykologian (C.G.Jung) peruskurssin. Kurssi on nyt viikonloppuisin, ja päivämäärät ovat la-su 12.-13.9. ja sunnuntait 27.9. ja 11.10. Kurssipaikkana on Karjala-talo Helsingissä, Käpylänkuja 1. Kurssikieli on suomi. Lisä- ja ilmoittautumistietoja koulutussivun alasivulla Ilmoittautuminen .